Openbare- en tunnelverlichting

Verlichting in tunnels is een belangrijk onderdeel voor de algehele tunnelveiligheid. Door het toepassen van goede LED verlichting in de tunnels wordt onder andere vermeden dat weggebruikers een "donker gat" in rijden.

NeoFos ontwikkelt en produceert led verlichting wat in tunnelprojecten toegepast kan worden.

Bij het inrijden van tunnels zorgt voldoende tunnelverlichting ervoor dat de weggebruiker vóór het inrijden de tunnel in kan kijken. Hierdoor kan worden geanticipeerd op mogelijke gevaarlijke situaties waardoor tijdig ingegrepen kan worden. De stopafstand is dan ook van wezenlijk belang voor een goed ontwerp.

Goede tunnelverlichting zorgt er ook voor dat de overgang van licht naar donker wordt gecompenseerd waarbij rekening wordt gehouden met aspecten als oogadaptatie, onwerpsnelheid en ligging. Eenmaal in de tunnel zorgt de tunnelverlichting in de centrale zone voor voldoende zicht. Voor een snelle berekening voor deze waarden maken we gebruik van de L20 methode voor tunnelverlichting.

Naast specifiek tunnelverlichting maakt NeoFos op maat conversiekits en led verlichting voor bestaande tunnelverlichting zoals die van Indal Industrial (tegenwoordig Philips). Hierdoor kan op relatief eenvoudig maar bovenal economisch aantrekkelijk tunnelverlichting geconverteerd worden naar LED. Deze oplossingen zijn uitontwikkeld, getest en in praktijk genomen in onder andere de IJtunnel, de Piet Heintunnel, de Marktmaastunnel en de Boezemtunnel.

Ervaringen van anderen

Waarom NeoFos?

  • Innovatief
  • Meedenkend
  • Flexibel
  • Interpersoonlijk
  • Dienstgericht
Copyright 2016, All Rights Reserved 2020 | Webdesign by Webdelta